Tanulószoba

Iskolánkban a 2007-2008-as tanévben került bevezetésre a tanulószoba. Mit jelent, kik vehetik igénybe és mi a célja?

Intézményünk diákságának szülei általában reggel 8-tól délután 4-ig dolgoznak. Míg egészen ötödik osztályig a napközi rendszere megoldja a délutáni felügyeletet és a tanórákra való felkészülést, a felsőbb évfolyamokon állandó gondot és problémát jelentett a délutáni elfoglaltság. A 6-7-8. osztályosok közül sokan iskolán kívüli tevékenységet folytatnak (edzés, középiskolai előkészítő, stb.), vagy éppen távolabbi lakóhelyük miatt tömegközlekedési menetrendhez kell alkalmazkodniuk, vagy a szülő esetleg nagyszülő csak a délután későbbi időpontjában tudja őt elhozni az iskolából. Így nekik bizonyos időt iskolánkban kell tölteniük programjuk kezdetéig, ill. indulásuk időpontjáig. Ilyenkor, amíg az iskolánkban tartózkodnak ki vigyáz rájuk, ki a felelős értük? A tanórák és a menza befejezése után sokszor találkoztam folyosón, udvaron „tébláboló"diákkal, akitől ha megkérdeztem most mit csinál, általában az a válasz érkezett várja az edzés, busz, szakkör, előkészítő, stb. indulását ill. kezdetét.

Önök teljes joggal várják el tőlünk, hogy gyermekük az iskolába érkezésétől a hazaindulásig jó kezekben legyen! Ezért hoztuk létre a tanulószobát, ahol biztosítjuk diákjaink számára a megfelelő felügyeletet és a tanórákra történő felkészülést. A tanulószoba kicsit más, mint a klasszikus napközi, több évfolyam tanulói vannak a csoportban. Azok a tanulók, akik a tanórák végeztével az iskola területén maradnak, le kell jelentkezniük a tanulószobás, ügyeletes nevelőnél. Programjuk (edzés, szakkör,stb. ) kezdetéig a tanulószoba irányított tevékenységét végzik. Ezt a tanár a naplóba rögzíti.

 A tanulószobát nem kötelező mindennap igénybe venni.

Természetesen lehetőség van a tanulószoba egészének kihasználására is. Azoknak a diákoknak kifejezetten ajánljuk, akik délutáni egyéb tevékenységet nem végeznek és a szüleik sem tartózkodnak otthon. Ők a tanulószobán biztonságban, tanári felügyelet mellett, a napi anyagot átismételve, házi feladatukat megoldva, szabadidős tevékenységeket folytatva tölthetik délutánjukat.

A bevezetése óta a tanulószoba nagy népszerűségnek örvend diákjaink és szüleik körében. Bízom benne, hogy a továbbiakban is igénybe veszik ezt a lehetőséget, melyet gyermekeik, ill. az Önök érdekében működtetünk.

 

                                                                                              Tisztelettel:

                                                                                                          Puska Zoltán 

                                                                                                              igazgató