Névadónk

Zrínyi Ilona élete

"Veszni tért kis hazánk, forgasz mely sok kockán,
Hány felé vetett már az szerencse sarkán"

Zrínyi Péter és Frangepán Katalin leánya volt,aki 1643-ban látta meg a napvilágot Horvátországban, Ozaljban. Közismertté igazán akkor vált, amikor férjhez ment

1666. március 1-jén I. Rákóczi Ferenchez. Két gyermekük született: Julianna, majd 1676-ban Ferenc. Házasságuk nem tartott sokáig. Nem a válás vezetett a frigy felbontásához, hanem a Wesselényi által vezetett rendi mozgalomban való részvétel, amely miatt I. Rákóczi Ferencet börtönbe zárták. S bár fogsága nem tartott hosszú ideig, hiszen kegyelmet kapott,1676-ban elhunyt.

Férje, majd anyósa, Báthory Zsófia halála után a hatalmas Rákóczi birtok úrnője lett. Könnyedén irányította az ügyeket, miközben leveleket váltott Thököly Imrével.

1682-ben férjhez megy a "kuruc királyhoz". Vagyonával támogatta a kurucok megmozdulásait a Habsburgokkal szemben. A kezdeti sikerek után jöttek a súlyos vereségek. 1685-ben Thökölyt elfogták és rabláncon vitték Nándorfehérvárra. Zrínyi Ilona férje fogságba kerülése után Munkácson maradt 2 gyermekével . Megerősítette a sziklatetőn épült Munkács-vár őrségét, s a környék magyar és kárpát-ukrán parasztjainak segítségével védelmet szervezett. Visszautasította a várat ostromló császári generálisok megadásra szólító felhívásait és kitűzette az ellenállás vörös lobogóját . 3 évig hősiesen állta a császári hadak rohamát, míg végül 1688-ban,néhány főemberének árulása miatt a vár megadására kényszerült. A bécsi udvar szabadságot ígért a hős asszonynak, de alig értek Bécsbe, elszakították gyermekeitől őt pedig kolostorba zárták. Fiát ekkor látta utoljára. 1691-ben egy fogságba esett osztrák generális ellenében kicserélték s követte férjét Törökországba. Abban az évben halt meg, amelyben

II. Rákóczi Ferenc megindította harcát a magyar nép felszabadításáért.

1703.február 18-án Nikodémiában érte a halál.
Hamvai a kassai dómban vannak eltemetve.