Napközi

A NAPKÖZIRŐL RÖVIDEN

 

Iskolánkban első osztálytól ötödik osztályig működik a napközis rendszer.

 

Téves az a megközelítés, miszerint a napközi csak délutáni felügyeletet és a házi feladatok elkészítését jelenti. A napközi ennél sokkal több feladatot lát el: az ismeretek megerősítésén, gyakorlásán túl, a tanulók képességfejlesztését, felzárkóztatását, a megfelelő étkezési szokások, viselkedési normák kialakítását, személyiségfejlesztést, egészséges életmódra nevelést, játéktanítást, verbális és nonverbális kommunikáció helyes alkalmazását, osztályok egységes közösséggé nevelését, a szabadidő hasznos eltöltését is magában foglalja.

 

Intézményünkben ideális körülményeket tudunk biztosítani napközis tanulóink részére. Minden osztályunk külön napközis csoportot alkot első osztálytól negyedik osztályig. Csak az ötödikes évfolyamon kényszerülünk arra, hogy a két osztály összevonásából hozzuk létre a 9. napközis csoportot.

 

A napközit nem kötelező mindennap igénybe venni.

 

A tanítás befejezése után megebédelnek a gyerekek, majd egy-két óra szabadidős foglalkozás következik délután 2-ig. Ezt az időt úgy igyekszünk beosztani, hogy hasznosan töltsék el, legyen kötetlen játékidejük, illetve ebben az időben tartjuk a szabadidős foglalkozásainkat is. A foglalkozások lehetnek iskolai szakkörök vagy a napközis nevelők által felkínált manuális-, kulturális-, sport jellegű tevékenységek.

Délután 2-től fél 4-ig tart iskolánkban a tanóra ideje. A tanórát rövid uzsonna szünettel megszakítjuk. Fél négytől egy kis pihenés, szabadfoglalkozás következik a gyerekek hazameneteléig.

 

Minden hónap utolsó péntekén (kivétel a mikulásbál, farsangi bál ideje) csoportközi játszóházat szervezünk ünnepkörökhöz kapcsolódóan. Az idei tanévben ez a következő módon alakul:

 

Szept.26.                        Szüreti ügyességi játszóház

Okt.22.                            Takarékossági vetélkedő

Nov.28.                           Mikulás kézművesház

Dec.12.                           Mikulásbálon karácsonyi kézműves sarok

Jan.30.                            Havas játékok vagy mese játszóház

Febr.13.                          Farsangi bálon mókás ügyességi játékok

Márc.27.                          Húsvéti kézművesház

Ápr. 24.                           Mozgásos ügyességi játékok

Máj. 29.                           Gyermeknapi programok

 

Az iskola hagyományai közé tartozik a mikulásbál és a farsangi bál, amely a szülők számára nyílt rendezvényünk. Ezeken a bálokon játékokat, foglalkozásokat, zsákbamacskát, tombolasorsolást, discót szervezünk tanulóink részére.

Minden évben lehetőséget biztosítunk napköziseinknek bábovi előadásokra, színházi gyermekdarabok megtekintésére, mozi látogatásokra, kirándulásokra.

 

Bízunk benne, hogy a napközink nyújtotta lehetőségek továbbra is elnyerik tetszésüket, és igénybe kívánják venni ezen szolgáltatásunkat.