Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 

 

Intézményünk adatai

 

Név: Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola
OM azonosító: 033966
Cím: Kaposvár, Pázmány P. u.32/b.
Telefon/Fax: 82/420-224
 
Iskola e-mail címe: zrinyi@somogy.hu
Intézmény igazgatója: Puska Zoltán
Igazgató e-mail címe: puskaz@freemail.hu
Igazgatóhelyettes: Dr. Varga Tamásné

 

  • A beiratkozás minden év tavaszán a helyi önkormányzat által meghatározott  napokon történik.

 

Fenntartó által engedélyezett maximális tanulólétszám:     460 fő

                                                            osztályok száma:       17

 

 

  • Házirend tartalmazza intézményünk nyitvatartási, működési rendjét, a Munkatervben, valamint a honlapon intézményünk hírei között szerepelnek az aktuális események.  

 

 

  • A pedagógusok iskolai végzettségét, a betöltött munkaköröket, a nevelő és oktató munkát segítők feladatkörét, végzettségét a Tanáraink menüben találják.

 

 

  •  Évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

 

                A 2011/12. tanévben évfolyamismétlés nem volt.
                A 2012/13. tanévben évfolyamismétlés nem volt. 
                A 2013/14. tanévben évfolyamismétlés nem volt.
                A 2014/15. tanévben évfolyamismétlés nem volt.

 

  •   A tanórán kívüli egyéb foglalkozások  és a mindennapos testedzés igénybevételének lehetőségéről a Házirend ad tájékoztatást

 

  •   A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai az iskola Pedagógiai Programjában  találhatóak.

 

  • Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Helyi tanterv tartalmazza. Ezek a dokumentumok a Dokumentumok menüpontban a következő bontásban megtekinthetőek:

         Alsó tagozat       Alsó tagozat (kéttannyelvű)            Felső tagozat          Felső tagozat (kéttannyelvű)   

 

  • Tanulmányok alatti osztályozó vizsgák minden év júniusában a tanév befejezése előtt zajlanak

               

  • Az iskolai osztályok száma és a tanulók létszáma


 

Osztály

Osztályfőnök

Napközis csoport vezetője

Létszám

1.a Eichstetter Márta Szőcsné Nagy Gabriella 30 fő
1.b Deákné Németh Rita Csarni Éva 30 fő
2.a Kristóf Zita Vejki Veronika 24 fő
2.b Kassai Szilvia Nagy Judit Györgyi 27 fő
3.a Cserti Beáta Szőke Valéria 28 fő
3.b Petőné Mózes Gabriella Szikra Eszter 30 fő
4.a Horváthné Perhócs Katalin Tavaliné Gaál Erzsébet 21 fő
4.b Törekes Andrea Varga Letícia 28 fő
5.a Vékásné Takács Erika Szulimánné Horváth Ildikó 29 fő
5.b Gerhardt Tünde Szulimánné Horváth Ildikó 28 fő
5.c Vancsura József   28 fő
6.a Dr. Ittzésné Harmat Györgyi   30 fő
6.b Francsics Szimonetta   31 fő
7.a Köttő Mária   20 fő
7.b Baumann-né Horváth Tünde   25 fő
8.a Dömötör Zoltán   26 fő
8.b Horváth Péter   25 fő