A két tannyelvű képzésről

2008. szeptember 1-vel intézményünk bevezette a
MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉST.
MIBEN MÁS EZ A KÉTTANNYELVŰ PROGRAM?

 • A képzés keretében már első évfolyamtól tanítjuk az angol nyelvet, de még nem tanulnak írni, olvasni célnyelven az első osztályosok.
 • A nyelvtan illetve az olvasás-írás tanítását megelőzi a beszéd, illetve a beszédértés tanítása.
 • A módszerekben a szóbeli és vizuális eszközökre támaszkodunk /az órákon sok a táncos, verses, játékos tevékenység/.

TANTÁRGYI STRUKTÚRÁNK:

 • Tanulóink heti 5 órában tanulják az angol nyelvet nyolc éven keresztül.
 • Az alsó tagozaton három készségtárgyat - ének, rajz, testnevelés - tanítunk angolul. A tanítás ezeken az órákon csoportbontásban történik.
 • A délutáni szabadidős tevékenységek (játék és sportfoglalkozások) ugyanúgy biztosítottak számukra, mint a hagyományos képzési formában résztvevőknek.
 • Harmadik osztálytól az angolul tanított tárgyak közül az éneket felváltja a természetismeret.
 • Felső tagozaton 5. és 6. osztályban országismeret, természetismeret, testnevelés, míg 7. és 8. osztályban célnyelvi civilizáció, földrajz tantárgyakat kívánjuk angolul tanítani.

KIK VÁLASZTHATJÁK A KÉT TANNYELVŰ KÉPZÉST?

 • A két tannyelvű képzésre csak kaposvári lakosok nyerhetnek felvételt.
 • A képzésre jelentkező gyerekeknek NEM KELL TUDNI ANGOLUL.
 • A beiratkozás feltétele az előzetes jelentkezés.
 • A képzéshez szükséges angol nyelvű tankönyvek megvásárlásán kívül semmiféle plussz

költséggel nem jár a két tannyelvű oktatás.
EMELT SZINTŰ NYELVI KÉPZÉS

 • Második évfolyamtól indul heti egy órában a nyelvoktatás.
 • Harmadik évfolyamtól heti kettő, negyedik osztályban heti négy órában tanulnak nyelvet a gyerekek, bontott csoportokban.
 • 5-8. évfolyamokon minden nap van nyelvi óra.

Tisztelt Szülők! Amennyiben Önök úgy gondolják, hogy gyermekük iskolai évei alatt a nyelvtanulás kiemelt terület legyen, válasszák iskolánk emelt szintű vagy magyar-angol két tanítási nyelvű képzését!

Bővebb tájékoztatás a 82/420-224 telefonszámon vagy a zrinyi@somogy.hu e-mail címen
kaphatnak.

Szeretettel várjuk gyermekeiket!